GUIA PER A PARES I ALUMNES

Presentació

El nostre institut participa, des d’aquest any, en un projecte Comenius d’associació amb d’altres instituts d’Europa que es troben a les següents localitats: Tallin (Estònia), Breszko (Polònia), Györ (Hongria), Soverato (Itàlia) i Maia (Portugal). El projecte està finançat per la Unió Europea.

El  projecte s’anomena “Breaking Stereotypes” i tindrà una duració de dos anys escolars, de 2011 a 2013. El seu principal objectiu és investigar i entendre la diversitat cultural i ètnica de les nostres societats i, sobretot, trencar els estereotips que existeixen sobre elles.

 

Activitats

En el Comenius participen una desena de professors de diferents matèries i nivells del Mercè Rodoreda. Gràcies a les activitats que realitzaran al llarg del curs amb els alumnes, arribarem a conèixer millor aquests països i, alhora, els mostrarem la nostra cultura. Els resultats de tot aquest treball es reflectirà en la revista del centre, la web del Comenius, exposicions i conferències al centre, activitats conjuntes, celebracions, etc.

 

Llengua vehicular del projecte

La llengua vehicular del projecte és l’anglès, la qual cosa no exclou la realització d’activitats en les llengües locals. En aquest sentit, hi haurà la possibilitat d’establir contactes amb alumnes d’altres centres europeus via Internet, per tal de conèixer els altres estudiants participants i practicar l’idioma.

 

Mobilitats

El Comenius inclou el que s’anomena “mobilitats”. Són viatges a l’estranger que es realitzen per potenciar el coneixement de les comunitats educatives participants en el projecte.

Hi ha cinc mobilitats previstes en el projecte al llarg dels cursos 2011-12 i 2012-13.

Dos professors (deu en total) i quatre alumnes (setze en total) del nostre centre realitzaran cadascuna de les mobilitats, variant cada vegada.

Les estades duren 5 dies. Podran participar en aquestes mobilitats els alumnes de 3r i 4t d’ESO i els alumnes de 1r de Batxillerat. Hi haurà uns criteris de selecció per als candidats.

 

Activitats a realitzar als instituts participants. Acollida dels alumnes.

En visitar els altres instituts els professors i alumnes participaran activament en la vida del centre, realitzant diverses activitats, tallers i presentacions, a més de representar el centre d’origen. Això significa que hauran d’utilitzar l’anglès sistemàticament.

Està previst que els alumnes siguin allotjats a les cases de diverses famílies pertanyents a la comunitat educativa local. Així, coneixeran la vida familiar i escolar de les altres localitats i països.

 

Mobilitat al Mercè Rodoreda

El nostre institut acollirà, segons el pla previst, l’última mobilitat del Comenius, estimada per a principis de maig de 2013. Aleshores rebrem la visita de quatre estudiants de cada institut (vint en total), a més de dos professors per cada centre. Ens convertirem en amfitrions dels altres instituts i, per tant, desenvoluparem un seguit d'activitats, tallers, exposicions, celebracions i conferències per tancar l'associació del projecte.

 

Principi de reciprocitat

Les mobilitats d’alumnes es regeixen segons el principi de reciprocitat. Això vol dir que les famílies dels alumnes participants en els intercanvis es comprometen a acollir els estudiants que visitin els diferents instituts.

Tanmateix, si alguna família desitja acollir els alumnes visitants, tot i que els seus fills no participin en les estades, pot optar a fer-ho.

 

Us animem a participar en aquest projecte, que de segur serà molt enriquidor per a tota la nostra comunitat educativa.