MOBILITATS A L'INS MERCÈ RODOREDA

1. EL VIATGE. 

Les delegacions dels països Comenius ens visitaran entre el divendres 19 d'abril i el dimecres 24 d'abril de 2013. Aquestes estaran compostes per dos professors i 
quatre alumnes de cada país (un total de deu professors i de vint alumnes). Els professors s'allotjaran en hotels propers al centre.
Els grups arribaran a l'aeroport del Prat en diferents horaris. L'institut s'encarregarà de la seva acollida i trasllat a l'Institut. Cal tenir present que les seves hores d'arribada poden ser diferents, donat que venen de països molt diversos. Tot i que faran el possible per arribar a hores raonables, pot ser que ho facin a la matinada. Les famílies amfitriones seran avisades amb temps suficient d'aquest fet.

2. ACOLLIDA DE LES FAMÍLIES. ACTIVITATS A REALITZAR.

Cada família amfitriona acollirà un estudiant. Sempre que sigui possible, es tindrà en compte l'edat dels seus fills per tal que la integració de l'estudiant visitant sigui més fàcil. Cal tenir present que els alumnes que ens visitaran no han de coincidir necessàriament amb aquells que puguin haver acollit els alumnes del Mercè en visitar d'altres instituts. La raó és que s'intenta implementar el màxim de mobilitats possibles.

Quan les delegacions arribin a l'institut, cada família amfitriona rebrà un alumne visitant que els hi serà assignat. En aquest moment, la família es convertirà en la tutora de l'alumne, i s'ocuparà del seu allotjament i manutenció. 

Sempre tindreu a mà el telèfon dels coordinadors locals per si hi hagués qualsevol qüestió o incidència.

3. PARTICIPACIÓ DELS ALUMNES VISITANTS EN LES ACTIVITATS DEL NOSTRE CENTRE.

Els alumnes visitants participaran activament en la vida del centre i per tant, realitzaran el mateix horari que els seus companys locals. Per tant, seran, a tots els efectes, alumnes del Mercè durant els dies que duri la visita. Els vostres fills/filles actuaran com a "ambaixadors" al centre i s'ocuparan d'ajudar-los i guiar-los.

Recomanacions
- Caldrà donar un esmorzar per al pati. 
- L'institut organitzarà diverses activitats fora de l'horari escolar en les quals els alumnes visitants i amfitrions participaran i d'altres que seran només per a professors. Us avisarem amb suficient temps perquè pugueu gestionar els horaris del dinar i el sopar.

4. L'IDIOMA.

La llengua vehicular del projecte és l'anglès.
Cal destacar que més que el domini de l'idioma, el què realment és important són les ganes de comunicar-se. Els gestos, els somriures, les paraules en diferents idiomes... tot el que faciliti la interacció entre pares, fills i l'alumne visitant contribuirà a desenvolupar una relació més distesa i enriquidora.
No tingueu por de practicar l'anglès (tampoc d'equivocar-vos!).

5. PREGUNTES I RESPOSTES.
- Hi haurà alguna reunió abans que ens visitin els alumnes estrangers?
Sí. Amb suficient antelació, trucarem i reunirem a les famílies participants en les mobilitats, per tal d'organitzar l'arribada dels estudiants i coordinar la seva rebuda. En aquesta reunió, parlarem de tots els aspectes de l'estada dels alumnes i resoldrem els dubtes que pugui haver-hi.

- Podem organitzar activitats conjuntes amb les altres famílies amfitriones per als alumnes visitants?
I tant que sí. De fet, des del centre promourem la creació de la figura d'un pare/mare coordinador que s'ocupi de gestionar diverses activitats per a les famílies participants, fora de l'horari escolar, especialment durant el cap de setmana.

- Com es poden comunicar els alumnes amb les seves famílies?
La comunicació entre pares i alumnes corre a compte d'ells mateixos. Si disposeu d'un telèfon fix, teniu l'opció de donar-lo a l'alumne perquè aquest el faciliti als seus pares i el puguin trucar. En tot cas, és d'esperar que la gran majoria tinguin mòbil i per tant, s'hi puguin comunicar amb ell.

Cal tenir present les diferències horàries entre països:

Portugal: una hora menys que a Espanya.

Itàlia, Hongria i Polònia: la mateixa hora que a Espanya.

Estònia: una hora més que a Espanya.

- Si l'alumne es posa malalt?
Haureu de trucar als coordinadors locals, que alhora trucaran als professors responsables dels alumnes. Caldrà portar-los al centre mèdic més proper perquè puguin ser atesos.

- Els alumnes visitants, han de seguir els nostres horaris de menjar?
Això és una decisió vostra, tot i que donat els horaris de feina locals, tot indica que serà difícil que hi hagi una altra opció. Donat que en els altres països es dina i se sopa força abans que aquí, sempre podeu proporcionar algun refrigeri als nois/noies fins que arribi l'hora de seure's a la taula.
Comments